k.ú.: 638633 - Blankartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562483 - Heřmanov NUTS5 CZ0421562483
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 650690
zahrada 109 47181
travní p. 185 2824277
lesní poz 89 494087
vodní pl. nádrž umělá 7 1400
vodní pl. tok přirozený 8 8495
vodní pl. tok umělý 1 30
zast. pl. zbořeniště 76 22895
zast. pl. 65 25021
ostat.pl. jiná plocha 7 5769
ostat.pl. neplodná půda 336 335697
ostat.pl. ostat.komunikace 99 102586
ostat.pl. pohřeb. 2 1500
ostat.pl. silnice 4 24871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 309
Celkem KN 1019 4544808
Par. KMD 1019 4544808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 65
LV 101
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 27.11.2013 1:1000 27.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 26.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.07.2019 07:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.