k.ú.: 638609 - Heřmánkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574058 - Heřmánkovice NUTS5 CZ0523574058
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 2118774
zahrada 173 173241
ovoc. sad 5 16644
travní p. 527 5924190
lesní poz ostat.komunikace 2 1209
lesní poz 176 9503253
vodní pl. nádrž umělá 10 24932
vodní pl. rybník 1 2794
vodní pl. tok přirozený 37 110845
vodní pl. zamokřená pl. 3 6817
zast. pl. zbořeniště 30 8466
zast. pl. 287 130160
ostat.pl. dráha 1 48849
ostat.pl. jiná plocha 84 90533
ostat.pl. manipulační pl. 17 68763
ostat.pl. neplodná půda 127 208633
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1401
ostat.pl. ostat.komunikace 212 293801
ostat.pl. pohřeb. 1 7993
ostat.pl. silnice 7 68277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 35909
ostat.pl. zeleň 3 3802
Celkem KN 1768 18849286
Par. DKM 1768 18849286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 181
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
Celkem BUD 269
LV 290
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.04.2017
DKM 1:1000 26.10.2016
THM-V 1:1000 01.01.1978 na části k.ú.
FÚO 1:2000 01.01.1978 19.04.2017 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 03:10

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.