k.ú.: 638609 - Heřmánkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574058 - Heřmánkovice NUTS5 CZ0523574058
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 2118775
zahrada 173 173500
ovoc. sad 5 16644
travní p. 520 5924315
lesní poz ostat.komunikace 2 1209
lesní poz 174 9503253
vodní pl. nádrž umělá 10 24932
vodní pl. rybník 1 2794
vodní pl. tok přirozený 32 110874
vodní pl. zamokřená pl. 3 6817
zast. pl. zbořeniště 30 8466
zast. pl. 286 129897
ostat.pl. dráha 1 48849
ostat.pl. jiná plocha 78 89882
ostat.pl. manipulační pl. 17 68763
ostat.pl. neplodná půda 127 208610
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1401
ostat.pl. ostat.komunikace 208 294078
ostat.pl. pohřeb. 1 7993
ostat.pl. silnice 8 68378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 36032
ostat.pl. zeleň 3 3802
Celkem KN 1743 18849264
Par. DKM 1743 18849264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
Celkem BUD 266
LV 293
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.04.2017
DKM 1:1000 26.10.2016
THM-V 1:1000 01.01.1978 na části k.ú.
FÚO 1:2000 01.01.1978 19.04.2017 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.09.2020 11:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.