k.ú.: 638587 - Heřmaničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529702 - Heřmaničky NUTS5 CZ0201529702
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 2904537
zahrada 231 169817
ovoc. sad 3 11718
travní p. 579 1076978
lesní poz 112 1098514
vodní pl. rybník 8 17671
vodní pl. tok přirozený 12 14898
vodní pl. zamokřená pl. 6 1056
zast. pl. společný dvůr 6 1000
zast. pl. zbořeniště 1 1061
zast. pl. 284 98795
ostat.pl. dráha 8 123566
ostat.pl. jiná plocha 146 125408
ostat.pl. manipulační pl. 32 37755
ostat.pl. neplodná půda 35 23640
ostat.pl. ostat.komunikace 137 97967
ostat.pl. silnice 20 44208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5834
Celkem KN 2104 5854423
PK 3 15498
Celkem ZE 3 15498
Par. KMD 2102 5844860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 173
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 281
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 393
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2015
S-SK GS 1:2880 1824 23.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 16.08.2022 06:51

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.