k.ú.: 638587 - Heřmaničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529702 - Heřmaničky NUTS5 CZ0201529702
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 2905310
zahrada 225 168728
ovoc. sad 3 11718
travní p. 578 1076212
lesní poz 112 1098514
vodní pl. rybník 8 17671
vodní pl. tok přirozený 12 14898
vodní pl. zamokřená pl. 6 1056
zast. pl. společný dvůr 6 1000
zast. pl. zbořeniště 1 1061
zast. pl. 278 98447
ostat.pl. dráha 8 123566
ostat.pl. jiná plocha 148 126550
ostat.pl. manipulační pl. 33 38043
ostat.pl. neplodná půda 35 23640
ostat.pl. ostat.komunikace 137 97967
ostat.pl. silnice 20 44208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5834
Celkem KN 2094 5854423
PK 3 15498
Celkem ZE 3 15498
Par. KMD 2092 5844860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 275
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 389
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2015
S-SK GS 1:2880 1824 23.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička