k.ú.: 638528 - Slotov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574040 - Heřmanice NUTS5 CZ0523574040
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 1153393
zahrada 68 85552
ovoc. sad 4 12156
travní p. 62 168197
lesní poz 27 79681
vodní pl. tok přirozený 1 18857
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 3 2190
zast. pl. 51 26114
ostat.pl. dráha 3 15537
ostat.pl. jiná plocha 3 932
ostat.pl. manipulační pl. 3 4832
ostat.pl. neplodná půda 17 10048
ostat.pl. ostat.komunikace 40 44405
ostat.pl. silnice 24 24420
Celkem KN 386 1646329
GP 4 7836
Celkem ZE 4 7836
Par. KMD 384 1638627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 48
LV 91
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 01:53

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.