k.ú.: 638471 - Heřmanice v Podještědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1943879
zahrada 157 105019
travní p. 871 4292599
lesní poz les s budovou 4 132
lesní poz 213 11940647
vodní pl. nádrž umělá 3 7765
vodní pl. tok přirozený 17 26711
vodní pl. tok umělý 5 7159
vodní pl. zamokřená pl. 72 80491
zast. pl. společný dvůr 5 770
zast. pl. zbořeniště 76 18101
zast. pl. 389 96987
ostat.pl. dráha 6 14708
ostat.pl. jiná plocha 74 41909
ostat.pl. manipulační pl. 34 25893
ostat.pl. neplodná půda 211 243524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 644
ostat.pl. ostat.komunikace 383 260885
ostat.pl. pohřeb. 1 2826
ostat.pl. silnice 3 98710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 43239
ostat.pl. zeleň 5 7165
Celkem KN 2666 19259763
Par. KMD 2666 19259763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 124
č.p. rod.rekr 51
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 32
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 383
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 336
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1843 22.09.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 26.09.2020 17:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička