k.ú.: 638455 - Heřmaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546305 - Heřmaneč NUTS5 CZ0313546305
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1339181
zahrada 86 49508
travní p. 272 1229291
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 215 2057908
vodní pl. rybník 11 39293
vodní pl. tok přirozený 3 3427
vodní pl. tok umělý 24 6167
vodní pl. zamokřená pl. 1 7096
zast. pl. 81 34669
ostat.pl. jiná plocha 30 21462
ostat.pl. manipulační pl. 27 29935
ostat.pl. neplodná půda 174 150825
ostat.pl. ostat.komunikace 137 70227
ostat.pl. silnice 10 57256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 698
ostat.pl. zeleň 2 175
Celkem KN 1248 5097140
Par. KMD 1248 5097140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 82
LV 106
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 25.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička