k.ú.: 638439 - Heroltice u Štítů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 2563757
zahrada 106 70673
travní p. 377 1535445
lesní poz 257 1558157
vodní pl. nádrž přírodní 1 558
vodní pl. nádrž umělá 3 1006
vodní pl. rybník 1 1560
vodní pl. tok přirozený 70 16695
vodní pl. tok umělý 15 9152
zast. pl. společný dvůr 1 458
zast. pl. zbořeniště 9 2000
zast. pl. 124 35998
ostat.pl. dráha 5 23693
ostat.pl. jiná plocha 216 167642
ostat.pl. manipulační pl. 9 11078
ostat.pl. neplodná půda 89 68197
ostat.pl. ostat.komunikace 50 81786
ostat.pl. pohřeb. 1 1500
ostat.pl. silnice 1 2024
ostat.pl. zeleň 5 2910
Celkem KN 1632 6154289
EN 1 25575
GP 17 237070
Celkem ZE 18 262645
Par. KMD 1632 6154289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 117
LV 131
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.