k.ú.: 638391 - Herbortice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579980 - Cotkytle NUTS5 CZ0534579980
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 959918
zahrada 67 46446
travní p. 263 1143780
lesní poz 169 1634945
vodní pl. tok přirozený 7 6621
zast. pl. zbořeniště 7 1043
zast. pl. 61 14460
ostat.pl. jiná plocha 132 160080
ostat.pl. neplodná půda 8 7212
ostat.pl. ostat.komunikace 5 10564
Celkem KN 790 3985069
Par. KMD 790 3985069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 60
LV 87
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 07:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.