k.ú.: 638358 - Herálec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595594 - Herálec NUTS5 CZ0635595594
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 1371597
zahrada 144 39394
travní p. 460 944589
lesní poz 117 7125019
vodní pl. nádrž umělá 3 6007
vodní pl. rybník 1 550
vodní pl. tok přirozený 182 50793
vodní pl. tok umělý 65 12636
zast. pl. zbořeniště 8 746
zast. pl. 215 59238
ostat.pl. jiná plocha 121 80480
ostat.pl. manipulační pl. 21 27815
ostat.pl. neplodná půda 141 144366
ostat.pl. ostat.komunikace 105 89541
ostat.pl. pohřeb. 1 7120
ostat.pl. silnice 6 75089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7413
ostat.pl. zeleň 6 3043
Celkem KN 1864 10045436
Par. KMD 1864 10045436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 134
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 13
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
Celkem JED 15
LV 314
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 16:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.