k.ú.: 638340 - Kocanda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595594 - Herálec NUTS5 CZ0635595594
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 197411
zahrada 63 27276
travní p. 166 255759
lesní poz 3 531767
vodní pl. nádrž umělá 1 227
vodní pl. tok přirozený 9 4066
vodní pl. tok umělý 9 1623
zast. pl. zbořeniště 2 327
zast. pl. 51 12622
ostat.pl. jiná plocha 16 6914
ostat.pl. neplodná půda 63 61856
ostat.pl. ostat.komunikace 37 8383
ostat.pl. silnice 3 8898
Celkem KN 519 1117129
Par. KMD 519 1117129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 48
LV 81
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.08.2019 01:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.