k.ú.: 638315 - Koječín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1576135
zahrada 54 36340
travní p. 276 825123
lesní poz les s budovou 1 5
lesní poz 118 1262901
vodní pl. nádrž umělá 2 931
vodní pl. rybník 13 43778
vodní pl. tok umělý 33 12848
zast. pl. zbořeniště 5 1281
zast. pl. 74 30686
ostat.pl. dráha 1 10854
ostat.pl. jiná plocha 16 4481
ostat.pl. manipulační pl. 8 12321
ostat.pl. neplodná půda 51 23067
ostat.pl. ostat.komunikace 51 61922
ostat.pl. silnice 4 26685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1613
ostat.pl. zeleň 2 1709
Celkem KN 900 3932680
Par. KMD 900 3932680
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 153
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 08.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 16:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.