k.ú.: 638293 - Herálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1013 6100238
zahrada 291 145509
travní p. 719 1252887
lesní poz 195 809307
vodní pl. nádrž umělá 11 21134
vodní pl. rybník 22 169310
vodní pl. tok přirozený 57 9614
vodní pl. tok umělý 12 6095
zast. pl. společný dvůr 1 118
zast. pl. zbořeniště 3 731
zast. pl. 381 118122
ostat.pl. dráha 4 71699
ostat.pl. dálnice 1 52841
ostat.pl. jiná plocha 77 54332
ostat.pl. manipulační pl. 34 36801
ostat.pl. neplodná půda 68 20675
ostat.pl. ostat.komunikace 182 166886
ostat.pl. pohřeb. 3 6511
ostat.pl. silnice 21 106643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10999
ostat.pl. zeleň 4 50906
Celkem KN 3102 9211358
Par. DKM 3102 9211358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 252
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 357
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 12
Celkem JED 33
LV 533
spoluvlastník 947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.09.2018
DKM 1:1000 29.06.2009
ZMVM 1:2000 01.06.1983 25.09.2017 doplnění parcel do KMd mimo OO - bude dokončena jako OO JPÚ do roku 2018
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.