k.ú.: 638293 - Herálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1014 6100021
zahrada 293 145392
travní p. 720 1253189
lesní poz 194 808879
vodní pl. nádrž umělá 11 21134
vodní pl. rybník 22 169310
vodní pl. tok přirozený 57 9614
vodní pl. tok umělý 12 6095
zast. pl. zbořeniště 3 731
zast. pl. 382 117967
ostat.pl. dráha 4 71699
ostat.pl. dálnice 1 52841
ostat.pl. jiná plocha 83 55330
ostat.pl. manipulační pl. 34 36676
ostat.pl. neplodná půda 68 20660
ostat.pl. ostat.komunikace 182 166762
ostat.pl. pohřeb. 3 6511
ostat.pl. silnice 21 106643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10999
ostat.pl. zeleň 4 50906
Celkem KN 3111 9211359
Par. DKM 3111 9211359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 254
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 361
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 12
Celkem JED 33
LV 540
spoluvlastník 938

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.09.2018
DKM 1:1000 29.06.2009
ZMVM 1:2000 01.06.1983 25.09.2017 doplnění parcel do KMd mimo OO - bude dokončena jako OO JPÚ do roku 2018
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička