k.ú.: 638277 - Henčlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 555 3034712
zahrada 178 122435
travní p. 3 1670
lesní poz 6 13057
vodní pl. tok umělý 28 9503
zast. pl. zbořeniště 5 678
zast. pl. 255 80160
ostat.pl. jiná plocha 105 67750
ostat.pl. manipulační pl. 71 146253
ostat.pl. neplodná půda 2 434
ostat.pl. ostat.komunikace 128 104929
ostat.pl. pohřeb. 1 2014
ostat.pl. silnice 34 24955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11580
ostat.pl. zeleň 3 795
Celkem KN 1377 3620925
Par. DKM 1377 3620925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 157
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 251
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 358
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2005 měřeno (intravilán)
DKM-KPÚ 17.12.2004 1:1000 20.12.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.07.2019 06:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.