k.ú.: 638269 - Hemže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 702457
zahrada 111 77597
travní p. 114 189392
lesní poz 32 105745
vodní pl. nádrž přírodní 1 670
vodní pl. tok přirozený 4 3346
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. 81 23856
ostat.pl. dráha 2 3018
ostat.pl. jiná plocha 11 6143
ostat.pl. manipulační pl. 9 18322
ostat.pl. neplodná půda 3 5234
ostat.pl. ostat.komunikace 44 34222
ostat.pl. pohřeb. 1 1305
ostat.pl. silnice 2 15374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 809
ostat.pl. zeleň 5 5682
Celkem KN 585 1193189
Par. KMD 585 1193189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 106
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 25.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.