k.ú.: 638242 - Helvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 548049 - Helvíkovice NUTS5 CZ0534548049
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 4035007
zahrada 211 302094
ovoc. sad 1 2582
travní p. 523 2580385
lesní poz ostat.komunikace 10 17636
lesní poz 192 2695839
vodní pl. nádrž umělá 1 935
vodní pl. rybník 3 75112
vodní pl. tok přirozený 26 155846
vodní pl. tok umělý 25 63169
zast. pl. společný dvůr 5 3687
zast. pl. zbořeniště 7 1678
zast. pl. 311 100921
ostat.pl. dráha 3 60357
ostat.pl. jiná plocha 92 78391
ostat.pl. manipulační pl. 20 50265
ostat.pl. neplodná půda 15 11831
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 6378
ostat.pl. ostat.komunikace 177 359105
ostat.pl. pohřeb. 1 2017
ostat.pl. silnice 8 77035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8236
ostat.pl. zeleň 35 52838
Celkem KN 2046 10741344
Par. DKM 2046 10741344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 110
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 299
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 484
spoluvlastník 668

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2017
DKM-KPÚ 13.12.2010 1:1000 22.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 20.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.