k.ú.: 638226 - Hejtmánkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574031 - Hejtmánkovice NUTS5 CZ0523574031
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 5619229
zahrada 317 338904
ovoc. sad 4 31960
travní p. 347 2849980
lesní poz 111 3196841
vodní pl. nádrž umělá 9 17461
vodní pl. rybník 3 28974
vodní pl. tok přirozený 51 78064
vodní pl. zamokřená pl. 7 21979
zast. pl. zbořeniště 11 7511
zast. pl. 367 124693
ostat.pl. dráha 2 21891
ostat.pl. jiná plocha 66 28466
ostat.pl. manipulační pl. 22 54207
ostat.pl. neplodná půda 30 58398
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 354
ostat.pl. ostat.komunikace 167 336458
ostat.pl. silnice 4 96268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20238
ostat.pl. zeleň 30 95787
Celkem KN 1694 13027663
Par. DKM 1623 11324202
Par. KMD 71 1703461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 197
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 77
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 359
byt.z. byt 21
obč.z. byt 5
Celkem JED 26
LV 461
spoluvlastník 700

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.07.2018
KMD 1:1000 09.12.2016
DKM-KPÚ 14.07.2014 1:1000 14.07.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1840 27.07.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:35

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.