k.ú.: 638200 - Hejnice u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580228 - Hejnice NUTS5 CZ0534580228
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 897396
zahrada 123 184394
travní p. 220 2084489
lesní poz 153 1400529
vodní pl. rybník 1 1268
vodní pl. tok přirozený 4 13145
zast. pl. zbořeniště 1 250
zast. pl. 124 36943
ostat.pl. jiná plocha 65 33247
ostat.pl. manipulační pl. 4 502
ostat.pl. mez, stráň 2 1319
ostat.pl. neplodná půda 6 7988
ostat.pl. ostat.komunikace 45 116838
ostat.pl. pohřeb. 1 1068
ostat.pl. silnice 5 46203
ostat.pl. zeleň 2 1143
Celkem KN 798 4826722
Par. DKM 798 4826722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 122
LV 160
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.2020
DKM-KPÚ 06.08.2014 1:1000 21.08.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1840 12.05.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.09.2020 16:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička