k.ú.: 638200 - Hejnice u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580228 - Hejnice NUTS5 CZ0534580228
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 899345
zahrada 134 172884
travní p. 269 2095009
lesní poz 154 1397940
vodní pl. rybník 1 1268
vodní pl. tok přirozený 1 9846
zast. pl. zbořeniště 3 498
zast. pl. 128 35627
ostat.pl. jiná plocha 77 38704
ostat.pl. manipulační pl. 5 544
ostat.pl. neplodná půda 8 8248
ostat.pl. ostat.komunikace 54 118321
ostat.pl. pohřeb. 1 1068
ostat.pl. silnice 5 45454
ostat.pl. zeleň 1 217
Celkem KN 884 4824973
PK 41 27312
Celkem ZE 41 27312
Par. DKM 467 4542158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 121
LV 159
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.08.2014 1:1000 21.08.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.08.2019 02:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.