k.ú.: 638161 - Hejná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541796 - Hejná NUTS5 CZ0322541796
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 2351894
zahrada 79 69993
ovoc. sad 2 3654
travní p. 465 1092553
lesní poz les s budovou 2 400
lesní poz 271 2519459
vodní pl. nádrž přírodní 1 1826
vodní pl. nádrž umělá 11 19879
vodní pl. tok umělý 29 9428
vodní pl. zamokřená pl. 3 1121
zast. pl. společný dvůr 1 230
zast. pl. 154 68773
ostat.pl. dobývací prost. 14 139696
ostat.pl. dráha 3 35482
ostat.pl. jiná plocha 47 62519
ostat.pl. manipulační pl. 32 47340
ostat.pl. neplodná půda 232 119166
ostat.pl. ostat.komunikace 96 122954
ostat.pl. pohřeb. 1 883
ostat.pl. silnice 33 28712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2527
ostat.pl. zeleň 2 203
Celkem KN 2036 6698692
Par. KMD 2036 6698692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 91
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 154
LV 206
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 09.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.