k.ú.: 638072 - Hazlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554545 - Hazlov NUTS5 CZ0411554545
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 2572715
zahrada 346 157032
ovoc. sad 2 3857
travní p. 154 435997
lesní poz 101 666934
vodní pl. nádrž umělá 12 51421
vodní pl. rybník 5 1987
vodní pl. tok přirozený 12 21333
vodní pl. tok umělý 17 25311
vodní pl. zamokřená pl. 3 7736
zast. pl. společný dvůr 21 2314
zast. pl. zbořeniště 13 6491
zast. pl. 518 131651
ostat.pl. dráha 5 103831
ostat.pl. jiná plocha 156 263769
ostat.pl. manipulační pl. 96 172444
ostat.pl. neplodná půda 81 133316
ostat.pl. ostat.komunikace 147 149258
ostat.pl. pohřeb. 2 5603
ostat.pl. silnice 12 109722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 359895
ostat.pl. zeleň 5 11530
Celkem KN 1961 5394147
Par. DKM 1961 5394147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 28
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 256
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 6
Celkem BUD 511
byt.z. byt 170
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 173
LV 663
spoluvlastník 961

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.06.2009
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 29.09.2020 16:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička