k.ú.: 638064 - Havřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2390 6579747
vinice 6 3195
zahrada 966 495496
ovoc. sad 1 3103
travní p. 673 713595
lesní poz 99 110485
vodní pl. tok přirozený 83 159652
vodní pl. tok umělý 3 247
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 12 1707
zast. pl. 508 152102
ostat.pl. dráha 5 22055
ostat.pl. jiná plocha 194 203858
ostat.pl. manipulační pl. 2 1321
ostat.pl. neplodná půda 677 142988
ostat.pl. ostat.komunikace 309 250533
ostat.pl. silnice 17 100995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 528
ostat.pl. zeleň 29 42396
Celkem KN 5978 8984032
Par. DKM 5978 8984032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 320
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 53
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 495
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 1465
spoluvlastník 2093

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.01.2017
DKM 1:1000 15.09.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1986 15.09.2003 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 04:02

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.