k.ú.: 638064 - Havřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2454 6596955
vinice 6 3195
zahrada 980 464496
ovoc. sad 1 3103
travní p. 711 730821
lesní poz 99 110485
vodní pl. tok přirozený 83 159652
vodní pl. tok umělý 3 247
zast. pl. společný dvůr 12 605
zast. pl. zbořeniště 44 5843
zast. pl. 509 149853
ostat.pl. dráha 5 22055
ostat.pl. jiná plocha 198 198591
ostat.pl. manipulační pl. 4 1481
ostat.pl. neplodná půda 679 143033
ostat.pl. ostat.komunikace 361 250438
ostat.pl. silnice 23 101193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 528
ostat.pl. zeleň 25 41461
Celkem KN 6200 8984035
Par. DKM 6200 8984035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 323
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 53
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 497
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 1467
spoluvlastník 2096

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.01.2017
DKM 1:1000 15.09.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1986 15.09.2003 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 18:02

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.