k.ú.: 637998 - Havlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579220 - Havlovice NUTS5 CZ0525579220
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 2846585
zahrada 370 315387
ovoc. sad 3 31762
travní p. 649 1607679
lesní poz 280 3148589
vodní pl. nádrž umělá 17 69422
vodní pl. tok přirozený 5 108620
vodní pl. tok umělý 6 1514
vodní pl. zamokřená pl. 2 2505
zast. pl. společný dvůr 10 2078
zast. pl. zbořeniště 7 788
zast. pl. 624 126663
ostat.pl. jiná plocha 90 50456
ostat.pl. manipulační pl. 40 51153
ostat.pl. neplodná půda 52 30571
ostat.pl. ostat.komunikace 358 263263
ostat.pl. pohřeb. 1 2774
ostat.pl. silnice 2 18875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15557
ostat.pl. zeleň 10 5232
Celkem KN 2870 8699473
Par. KMD 2870 8699473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 176
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 178
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 15
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 42
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 606
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 21
LV 628
spoluvlastník 872

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 15:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.