k.ú.: 637971 - Peršíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568660 - Havlíčkova Borová NUTS5 CZ0631568660
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 976612
zahrada 39 18690
travní p. 99 257354
lesní poz 56 246054
vodní pl. rybník 1 5569
vodní pl. tok umělý 5 420
zast. pl. zbořeniště 1 445
zast. pl. 62 22877
ostat.pl. jiná plocha 16 2423
ostat.pl. manipulační pl. 23 13842
ostat.pl. neplodná půda 27 17243
ostat.pl. ostat.komunikace 55 41581
ostat.pl. silnice 8 16793
ostat.pl. zeleň 2 738
Celkem KN 531 1620641
Par. KMD 531 1620641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 59
LV 95
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 03:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.