k.ú.: 637955 - Perknov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 1546745
zahrada 297 111079
travní p. 199 406711
lesní poz 183 1122652
vodní pl. nádrž umělá 7 38549
vodní pl. rybník 3 6876
vodní pl. tok přirozený 96 79722
vodní pl. zamokřená pl. 1 1223
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. zbořeniště 4 3071
zast. pl. 494 106769
ostat.pl. jiná plocha 191 85306
ostat.pl. manipulační pl. 22 57615
ostat.pl. neplodná půda 8 5988
ostat.pl. ostat.komunikace 170 77504
ostat.pl. silnice 18 47286
ostat.pl. zeleň 3 2759
Celkem KN 2161 3699890
Par. DKM 1307 664674
Par. KMD 854 3035216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 354
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 467
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 515
spoluvlastník 750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2012
KMD 1:1000 20.09.2012
THM-V 1:1000 31.12.1972 20.09.2012 přesný datum nezjištěn, intravilán
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.07.2019 05:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.