k.ú.: 637696 - Bludovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 555088 - Havířov NUTS5 CZ0803555088
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 1758416
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada školka 1 4758
zahrada 2186 1727472
ovoc. sad 38 719456
travní p. mez, stráň 3 7447
travní p. skleník-pařeniš. 1 33
travní p. 270 621078
lesní poz les(ne hospodář) 15 846306
lesní poz 189 718180
vodní pl. nádrž umělá 2 857
vodní pl. tok přirozený 47 58752
vodní pl. zamokřená pl. 7 1451
zast. pl. společný dvůr 4 1141
zast. pl. zbořeniště 3 983
zast. pl. 3363 802835
ostat.pl. jiná plocha 875 429587
ostat.pl. manipulační pl. 15 41933
ostat.pl. neplodná půda 68 52897
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2083
ostat.pl. ostat.komunikace 750 631968
ostat.pl. pohřeb. 5 12823
ostat.pl. silnice 34 177371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 69172
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2336
ostat.pl. zeleň 364 666240
Celkem KN 8783 9355595
Par. DKM 8783 9355595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 207
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 110
č.p. rod.dům 1381
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. byt.dům 1
č.e. garáž 873
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 198
č.e. zem.stav 8
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.rekr 105
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. 9
Celkem BUD 3299
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 5543
byt.z. dílna 15
byt.z. garáž 371
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 2
Celkem JED 5953
LV 5802
spoluvlastník 10026

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2005
THM-G 1:2000 31.12.1972 31.10.2005
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 01.10.2020 06:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička