k.ú.: 637491 - Hať - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568210 - Hať NUTS5 CZ0805568210
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1079 10390654
zahrada 976 507752
ovoc. sad 4 240296
travní p. 358 682055
lesní poz 133 2322250
vodní pl. nádrž umělá 5 88433
vodní pl. tok přirozený 180 51179
vodní pl. tok umělý 31 18321
vodní pl. zamokřená pl. 3 3690
zast. pl. společný dvůr 36 45550
zast. pl. zbořeniště 28 10729
zast. pl. 1008 304871
ostat.pl. jiná plocha 547 751189
ostat.pl. manipulační pl. 18 31269
ostat.pl. neplodná půda 27 16601
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 778
ostat.pl. ostat.komunikace 261 185852
ostat.pl. pohřeb. 2 6899
ostat.pl. silnice 9 66839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18301
ostat.pl. zeleň 2 1496
Celkem KN 4715 15745004
Par. DKM 4715 15745004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 739
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 74
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 986
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 1040
spoluvlastník 1326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 23.12.2010 *)
DKM 1:1000 28.07.2009 DKM na části k.ú., v prostoru mimo KPÚ
Ins. A 1:2000 01.01.1949 23.12.2010 původní mapový operát pruský katastr 1:2500


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.