k.ú.: 637483 - Hasina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 418172
zahrada 78 60144
ovoc. sad 4 17209
travní p. 198 751483
lesní poz 48 3460858
vodní pl. nádrž umělá 3 15740
vodní pl. rybník 8 234739
vodní pl. tok přirozený 3 10125
vodní pl. tok umělý 47 23916
vodní pl. zamokřená pl. 18 26343
zast. pl. zbořeniště 1 419
zast. pl. 92 51574
ostat.pl. jiná plocha 23 15839
ostat.pl. manipulační pl. 14 25372
ostat.pl. neplodná půda 3 2169
ostat.pl. ostat.komunikace 67 85005
ostat.pl. silnice 2 26569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7930
ostat.pl. zeleň 1 3166
Celkem KN 649 5236772
Par. KMD 649 5236772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 92
LV 127
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.