k.ú.: 637467 - Třesov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550311 - Třesov NUTS5 CZ0634550311
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 2403492
zahrada 72 39545
ovoc. sad 2 3952
travní p. 22 164950
lesní poz 26 909947
vodní pl. nádrž umělá 5 316742
vodní pl. tok umělý 5 4297
zast. pl. zbořeniště 1 549
zast. pl. 81 28412
ostat.pl. jiná plocha 15 1747
ostat.pl. manipulační pl. 3 9359
ostat.pl. neplodná půda 12 24932
ostat.pl. ostat.komunikace 61 175533
ostat.pl. silnice 1 43806
ostat.pl. zeleň 26 175335
Celkem KN 452 4302598
Par. DKM 215 3121020
Par. KMD 237 1181578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 81
LV 76
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.10.2018 extravilán
KMD 1:1000 09.04.2014 intravilán
Ost. 1:2500 31.12.1915 09.04.2014 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1915


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.09.2020 04:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička