k.ú.: 637408 - Vatětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 32759
zahrada 2 3328
travní p. 42 748319
lesní poz 42 566607
vodní pl. nádrž přírodní 1 198
vodní pl. tok přirozený 8 10803
vodní pl. tok umělý 2 1715
vodní pl. zamokřená pl. 2 2374
zast. pl. zbořeniště 2 1659
zast. pl. 12 4610
ostat.pl. jiná plocha 34 49399
ostat.pl. manipulační pl. 5 1933
ostat.pl. neplodná půda 22 23285
ostat.pl. ostat.komunikace 10 28356
Celkem KN 185 1475345
Par. KMD 185 1475345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 12
LV 17
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 26.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 11:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.