k.ú.: 637394 - Štěpanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 464482
zahrada 22 16994
ovoc. sad 2 32421
travní p. 151 1864549
lesní poz 98 668667
vodní pl. tok přirozený 7 4403
vodní pl. tok umělý 2 788
vodní pl. zamokřená pl. 5 2896
zast. pl. společný dvůr 1 33
zast. pl. zbořeniště 6 2157
zast. pl. 39 26529
ostat.pl. jiná plocha 50 74752
ostat.pl. manipulační pl. 3 4721
ostat.pl. neplodná půda 127 150989
ostat.pl. ostat.komunikace 54 47599
ostat.pl. silnice 2 8962
ostat.pl. zeleň 2 14317
Celkem KN 628 3385259
Par. KMD 628 3385259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 39
LV 59
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 03.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.05.2019 05:14

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.