k.ú.: 637351 - Mochov u Hartmanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 169951
travní p. 51 633522
lesní poz 49 1125713
vodní pl. nádrž umělá 1 539
vodní pl. tok přirozený 5 1982
zast. pl. společný dvůr 1 1416
zast. pl. zbořeniště 11 2545
zast. pl. 8 3197
ostat.pl. jiná plocha 9 30849
ostat.pl. manipulační pl. 2 1256
ostat.pl. neplodná půda 40 27517
ostat.pl. ostat.komunikace 31 50358
Celkem KN 218 2048845
Par. KMD 218 2048845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
Celkem BUD 8
LV 22
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2012
S-SK GS 1:2880 1837 28.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.