k.ú.: 637343 - Loučová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 573491
zahrada 36 25284
ovoc. sad 1 4611
travní p. 35 219299
lesní poz 6 311059
vodní pl. nádrž umělá 3 472
vodní pl. tok umělý 1 1052
zast. pl. zbořeniště 4 288
zast. pl. 28 14895
ostat.pl. jiná plocha 4 926
ostat.pl. manipulační pl. 7 7344
ostat.pl. neplodná půda 6 2532
ostat.pl. ostat.komunikace 26 25144
ostat.pl. silnice 2 3126
ostat.pl. zeleň 2 10214
Celkem KN 179 1199737
Par. KMD 179 1199737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 28
LV 37
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.