k.ú.: 637335 - Kundratice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 5001
zahrada 81 32984
ovoc. sad 1 3306
travní p. 99 1745532
lesní poz 29 252782
vodní pl. nádrž umělá 6 1548
vodní pl. tok přirozený 2 432
vodní pl. tok umělý 1 3528
vodní pl. zamokřená pl. 3 860
zast. pl. společný dvůr 1 120
zast. pl. zbořeniště 7 2286
zast. pl. 69 21218
ostat.pl. jiná plocha 26 9610
ostat.pl. manipulační pl. 2 1352
ostat.pl. neplodná půda 50 102634
ostat.pl. ostat.komunikace 67 75974
ostat.pl. pohřeb. 1 554
ostat.pl. silnice 7 19912
ostat.pl. zeleň 4 14375
Celkem KN 458 2294008
Par. DKM 458 2294008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 70
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.