k.ú.: 637327 - Kochánov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 357639
zahrada 1 701
travní p. 78 1480200
lesní poz les(ne hospodář) 6 22420
lesní poz 75 1009245
vodní pl. nádrž umělá 1 522
vodní pl. tok přirozený 11 8025
vodní pl. zamokřená pl. 3 32529
zast. pl. společný dvůr 5 2177
zast. pl. zbořeniště 5 2894
zast. pl. 15 6684
ostat.pl. jiná plocha 26 47138
ostat.pl. manipulační pl. 1 1615
ostat.pl. neplodná půda 77 100392
ostat.pl. ostat.komunikace 44 67834
Celkem KN 356 3140015
Par. KMD 356 3140015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 14
LV 25
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 05.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička