k.ú.: 637301 - Chlum u Hartmanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 275837
zahrada 27 25156
ovoc. sad 4 31271
travní p. 75 471325
lesní poz 24 436117
vodní pl. tok přirozený 23 15744
vodní pl. tok umělý 2 768
vodní pl. zamokřená pl. 1 171
zast. pl. společný dvůr 6 868
zast. pl. zbořeniště 3 4110
zast. pl. 43 26682
ostat.pl. jiná plocha 21 17579
ostat.pl. manipulační pl. 5 3682
ostat.pl. neplodná půda 60 61170
ostat.pl. ostat.komunikace 30 34706
ostat.pl. silnice 24 21738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 972
ostat.pl. zeleň 1 13361
Celkem KN 368 1441257
Par. KMD 368 1441257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 43
LV 58
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 02.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 16:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička