k.ú.: 637289 - Hořejší Krušec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 225704
zahrada 23 10125
ovoc. sad 2 16909
travní p. 20 490427
lesní poz 17 310550
vodní pl. nádrž umělá 2 432
vodní pl. tok přirozený 6 7886
vodní pl. tok umělý 3 478
vodní pl. zamokřená pl. 2 15869
zast. pl. 31 29529
ostat.pl. jiná plocha 18 28811
ostat.pl. manipulační pl. 2 1936
ostat.pl. neplodná půda 40 83170
ostat.pl. ostat.komunikace 25 33470
ostat.pl. silnice 5 9709
Celkem KN 198 1265005
Par. KMD 198 1265005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 31
LV 25
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837 27.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 14:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.