k.ú.: 637271 - Hartmanice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 68267
zahrada 122 68832
travní p. 134 1396747
lesní poz 30 370032
vodní pl. nádrž umělá 2 2451
vodní pl. rybník 2 3594
vodní pl. tok přirozený 1 217
vodní pl. tok umělý 5 4026
vodní pl. zamokřená pl. 2 2986
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 6 2515
zast. pl. 244 75364
ostat.pl. jiná plocha 88 70012
ostat.pl. manipulační pl. 5 10818
ostat.pl. neplodná půda 67 83045
ostat.pl. ostat.komunikace 106 73191
ostat.pl. pohřeb. 1 3499
ostat.pl. silnice 23 52585
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 21596
Celkem KN 866 2309801
Par. DKM 866 2309801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 49
Celkem BUD 243
byt.z. byt 172
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 10
Celkem JED 193
LV 365
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.01.2010 1:1000 27.01.2010 *)
DKM 1:1000 22.12.2009
THM-V 1:1000 20.09.1971 22.12.2009 map. intr., obnova přepracováním
S-SK GS 1:2880 1837 27.01.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 19:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.