k.ú.: 637262 - Dolejší Těšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 696654
zahrada skleník-pařeniš. 1 1471
zahrada 22 18984
ovoc. sad 1 5957
travní p. 67 594263
lesní poz 37 1145161
vodní pl. nádrž přírodní 1 755
vodní pl. nádrž umělá 3 1474
vodní pl. tok přirozený 2 5186
vodní pl. zamokřená pl. 3 960
zast. pl. zbořeniště 1 478
zast. pl. 47 27427
ostat.pl. jiná plocha 9 4320
ostat.pl. manipulační pl. 17 23431
ostat.pl. neplodná půda 32 36515
ostat.pl. ostat.komunikace 45 44468
ostat.pl. silnice 15 10467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3236
ostat.pl. zeleň 5 14079
Celkem KN 355 2635286
Par. KMD 355 2635286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 46
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 55
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 06.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.