k.ú.: 637238 - Harrachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577081 - Harrachov NUTS5 CZ0514577081
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 19 7814
travní p. 968 1278997
lesní poz les(ne hospodář) 142 16077787
lesní poz 225 17232383
vodní pl. nádrž umělá 5 2457
vodní pl. rybník 1 2788
vodní pl. tok přirozený 37 287869
vodní pl. tok umělý 21 6127
zast. pl. zbořeniště 12 1515
zast. pl. 1090 287902
ostat.pl. dráha 2 26133
ostat.pl. jiná plocha 314 146158
ostat.pl. manipulační pl. 225 126960
ostat.pl. neplodná půda 148 58641
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 492
ostat.pl. ostat.komunikace 489 332288
ostat.pl. pohřeb. 2 2969
ostat.pl. silnice 142 259398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 97 398257
ostat.pl. zeleň 157 98039
Celkem KN 4104 36634974
Par. DKM 4104 36634974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 72
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 86
č.p. rod.dům 298
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 42
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 178
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 53
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1038
byt.z. byt 922
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 89
byt.z. j.nebyt 255
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 88
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1372
LV 2047
spoluvlastník 4052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.03.2012 1:1000 30.03.2012 *)
ZMVM 1:2000 31.12.1980 30.03.2012 Od 1980. Původ mapy THM-V + FUO s číselným vyjádřením.
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.