k.ú.: 637220 - Potůčník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 10434
zahrada 16 10890
travní p. 287 1246121
lesní poz 421 1337680
vodní pl. tok přirozený 9 7211
zast. pl. společný dvůr 1 301
zast. pl. zbořeniště 10 2749
zast. pl. 43 10617
ostat.pl. jiná plocha 18 10009
ostat.pl. manipulační pl. 5 5192
ostat.pl. neplodná půda 136 90191
ostat.pl. ostat.komunikace 48 37779
ostat.pl. pohřeb. 1 652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 803
Celkem KN 1000 2770629
EN 14 75439
GP 4 11278
Celkem ZE 18 86717
Par. KMD 1000 2770629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 42
LV 59
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.