k.ú.: 637203 - Hanušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 2119236
zahrada skleník-pařeniš. 7 433
zahrada 434 302940
travní p. 957 2649250
lesní poz 640 7073605
vodní pl. nádrž umělá 3 3405
vodní pl. tok přirozený 53 147691
vodní pl. tok umělý 8 10270
zast. pl. společný dvůr 57 14420
zast. pl. zbořeniště 55 13351
zast. pl. 988 238102
ostat.pl. dobývací prost. 6 101295
ostat.pl. dráha 25 207445
ostat.pl. jiná plocha 305 305645
ostat.pl. manipulační pl. 113 198922
ostat.pl. neplodná půda 257 184922
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1759
ostat.pl. ostat.komunikace 405 273019
ostat.pl. pohřeb. 1 8049
ostat.pl. silnice 43 104717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 10201
ostat.pl. zeleň 15 31750
Celkem KN 4657 14000427
Par. KMD 4657 14000427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 94
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 348
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 274
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 971
byt.z. byt 799
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 846
LV 1478
spoluvlastník 2355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 19:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.