k.ú.: 637114 - Najdek na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595586 - Hamry nad Sázavou NUTS5 CZ0635595586
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 1184649
zahrada 178 78301
travní p. 165 397468
lesní poz 73 679799
vodní pl. nádrž umělá 1 1898
vodní pl. rybník 12 24385
vodní pl. tok přirozený 5 30230
vodní pl. tok umělý 27 6658
vodní pl. zamokřená pl. 1 53
zast. pl. společný dvůr 5 2331
zast. pl. zbořeniště 2 721
zast. pl. 197 44576
ostat.pl. dráha 2 76330
ostat.pl. jiná plocha 63 11672
ostat.pl. manipulační pl. 1 52
ostat.pl. neplodná půda 35 27181
ostat.pl. ostat.komunikace 121 60342
ostat.pl. silnice 1 19348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 284
Celkem KN 1095 2646278
Par. DKM 1095 2646278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 189
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 228
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.02.2004
THM-V 1:1000 01.02.1982 25.02.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 05:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.