k.ú.: 637114 - Najdek na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595586 - Hamry nad Sázavou NUTS5 CZ0635595586
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1158996
zahrada 156 93722
travní p. mez, stráň 2 668
travní p. 146 404323
lesní poz 67 695476
vodní pl. nádrž umělá 1 1898
vodní pl. rybník 10 24385
vodní pl. tok přirozený 3 30216
vodní pl. tok umělý 26 6658
vodní pl. zamokřená pl. 1 53
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 203 44910
ostat.pl. dráha 2 76330
ostat.pl. jiná plocha 84 26564
ostat.pl. manipulační pl. 1 52
ostat.pl. neplodná půda 12 6125
ostat.pl. ostat.komunikace 77 56517
ostat.pl. silnice 1 19348
Celkem KN 965 2646274
Par. DKM 965 2646274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 196
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 228
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.02.2004
THM-V 1:1000 01.02.1982 25.02.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.10.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička