k.ú.: 637106 - Hamry nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595586 - Hamry nad Sázavou NUTS5 CZ0635595586
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 1277396
zahrada skleník-pařeniš. 1 72
zahrada 429 218003
travní p. 290 391185
lesní poz 50 1897854
vodní pl. nádrž umělá 1 4907
vodní pl. rybník 22 80591
vodní pl. tok přirozený 92 53270
vodní pl. tok umělý 6 5111
zast. pl. společný dvůr 6 1583
zast. pl. zbořeniště 1 251
zast. pl. 561 149273
ostat.pl. dráha 5 63007
ostat.pl. jiná plocha 114 42688
ostat.pl. manipulační pl. 53 55449
ostat.pl. neplodná půda 34 25315
ostat.pl. ostat.komunikace 235 136895
ostat.pl. pohřeb. 1 157
ostat.pl. silnice 11 62727
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6340
ostat.pl. zeleň 6 1529
Celkem KN 2370 4473603
Par. DKM 2370 4473603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 362
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 544
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 672
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2005
THM-V 1:1000 01.02.1982 16.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 05:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.