k.ú.: 637084 - Hamry u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571377 - Hamry NUTS5 CZ0531571377
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1026014
zahrada 147 56753
travní p. 524 1129737
lesní poz les s budovou 3 192
lesní poz 298 918329
vodní pl. nádrž umělá 92 278028
vodní pl. rybník 8 5039
vodní pl. tok přirozený 21 48157
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 209 51642
ostat.pl. jiná plocha 81 33952
ostat.pl. manipulační pl. 31 43116
ostat.pl. neplodná půda 146 96529
ostat.pl. ostat.komunikace 108 107015
ostat.pl. silnice 1 24965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
Celkem KN 1907 3820480
Par. KMD 1907 3820480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 77
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 47
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 207
LV 300
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 19:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.