k.ú.: 637084 - Hamry u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571377 - Hamry NUTS5 CZ0531571377
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 54
orná půda 103 773850
zahrada 190 93499
travní p. mez, stráň 6 7919
travní p. 369 1360365
lesní poz les s budovou 3 192
lesní poz 183 965480
vodní pl. nádrž umělá 45 277702
vodní pl. rybník 7 5005
vodní pl. tok přirozený 21 48042
zast. pl. společný dvůr 2 13
zast. pl. 216 52276
ostat.pl. jiná plocha 51 29822
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 380
ostat.pl. manipulační pl. 11 38916
ostat.pl. neplodná půda 69 35642
ostat.pl. ostat.komunikace 80 104882
ostat.pl. silnice 1 24965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
Celkem KN 1360 3819862
Par. KMD 1360 3819862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 49
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 213
LV 299
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.09.2020 23:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.