k.ú.: 637009 - Žďár u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 214866
zahrada 33 35574
travní p. 89 412778
lesní poz 40 17234641
vodní pl. rybník 2 5669
vodní pl. zamokřená pl. 1 32817
zast. pl. 44 17396
ostat.pl. jiná plocha 23 6153
ostat.pl. neplodná půda 41 39264
ostat.pl. ostat.komunikace 36 124464
ostat.pl. silnice 2 5429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 43425
ostat.pl. zamokřená pl. 1 3243
Celkem KN 373 18175719
Par. KMD 373 18175719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 42
LV 63
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 08.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 05:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička