k.ú.: 636959 - Haluzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585238 - Haluzice NUTS5 CZ0724585238
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 483229
zahrada 83 36369
ovoc. sad 3 9294
travní p. 195 236471
lesní poz 248 3098887
vodní pl. nádrž umělá 1 922
vodní pl. tok přirozený 13 13484
zast. pl. zbořeniště 5 182
zast. pl. 71 28549
ostat.pl. jiná plocha 27 7789
ostat.pl. manipulační pl. 15 11667
ostat.pl. neplodná půda 7 2910
ostat.pl. ostat.komunikace 52 76387
ostat.pl. silnice 15 12538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 61540
ostat.pl. zeleň 4 194
Celkem KN 925 4080412
Par. KMD 925 4080412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 71
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 93
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2017
KM-D 1:2000 27.02.2002 21.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.02.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:33

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.