k.ú.: 636878 - Halenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542679 - Halenkov NUTS5 CZ0723542679
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1345 2044051
zahrada 450 225423
ovoc. sad 6 17048
travní p. mez, stráň 11 17806
travní p. 3246 7490443
lesní poz 2056 29788061
vodní pl. rybník 1 508
vodní pl. tok přirozený 147 242362
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
vodní pl. zamokřená pl. 2 1514
zast. pl. společný dvůr 2 2078
zast. pl. zbořeniště 122 14621
zast. pl. 1382 308856
ostat.pl. dráha 8 54909
ostat.pl. jiná plocha 347 207242
ostat.pl. manipulační pl. 146 137489
ostat.pl. neplodná půda 885 1057883
ostat.pl. ostat.komunikace 594 471886
ostat.pl. pohřeb. 3 5814
ostat.pl. silnice 168 82759
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 20875
ostat.pl. zeleň 10 19101
Celkem KN 10946 42210736
Par. KMD 10946 42210736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 301
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 424
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. les.hosp 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 304
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1345
byt.z. byt 144
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 160
LV 1733
spoluvlastník 2893

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:37

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.