k.ú.: 636878 - Halenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542679 - Halenkov NUTS5 CZ0723542679
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1344 2044125
zahrada 444 225444
ovoc. sad 5 14815
travní p. mez, stráň 10 14387
travní p. 3230 7471908
lesní poz 2056 29754149
vodní pl. rybník 1 508
vodní pl. tok přirozený 148 242438
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
vodní pl. zamokřená pl. 2 1514
zast. pl. společný dvůr 2 2078
zast. pl. zbořeniště 122 14621
zast. pl. 1382 309340
ostat.pl. dráha 8 54709
ostat.pl. jiná plocha 342 206800
ostat.pl. manipulační pl. 146 137489
ostat.pl. neplodná půda 906 1115923
ostat.pl. ostat.komunikace 594 471932
ostat.pl. pohřeb. 3 5814
ostat.pl. silnice 168 82759
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 20875
ostat.pl. zeleň 10 19101
Celkem KN 10938 42210736
Par. KMD 10938 42210736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 304
č.p. byt.dům 27
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 421
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. les.hosp 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 55
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 307
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1345
byt.z. byt 144
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 160
LV 1744
spoluvlastník 2904

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 02:20

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.