k.ú.: 636746 - Kyje u Hajnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 3501127
zahrada 33 19718
travní p. 1061 2323691
lesní poz 104 772156
vodní pl. nádrž umělá 2 573
vodní pl. tok přirozený 62 35481
vodní pl. tok umělý 46 16429
vodní pl. zamokřená pl. 6 2721
zast. pl. zbořeniště 12 4357
zast. pl. 141 50567
ostat.pl. jiná plocha 84 53281
ostat.pl. manipulační pl. 48 41329
ostat.pl. neplodná půda 70 19658
ostat.pl. ostat.komunikace 170 82045
ostat.pl. silnice 33 96036
Celkem KN 2336 7019169
Par. KMD 2336 7019169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 130
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 240
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 22.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.08.2019 14:28

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.