k.ú.: 636720 - Brusnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 628 3736816
zahrada 145 100838
travní p. 561 1270530
lesní poz 285 1455187
vodní pl. nádrž umělá 2 3442
vodní pl. tok přirozený 56 9023
vodní pl. tok umělý 23 10343
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. společný dvůr 3 559
zast. pl. zbořeniště 17 4539
zast. pl. 235 72438
ostat.pl. jiná plocha 102 70486
ostat.pl. manipulační pl. 45 22454
ostat.pl. neplodná půda 115 48364
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 217
ostat.pl. ostat.komunikace 197 141639
ostat.pl. pohřeb. 3 4799
ostat.pl. silnice 82 78975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12502
ostat.pl. zeleň 3 2827
Celkem KN 2508 7046104
GP 8 59484
Celkem ZE 8 59484
Par. KMD 2508 7046104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 224
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 2
Celkem JED 36
LV 270
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 03.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.