k.ú.: 636720 - Brusnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 5 11020
orná půda 354 3615111
zahrada 231 178226
travní p. 348 1324405
lesní poz mez, stráň 2 1784
lesní poz 88 1466650
vodní pl. nádrž umělá 2 3442
vodní pl. tok přirozený 22 8809
vodní pl. tok umělý 5 8794
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 8 1388
zast. pl. 244 72822
ostat.pl. jiná plocha 150 86838
ostat.pl. manipulační pl. 17 11718
ostat.pl. mez, stráň 2 974
ostat.pl. neplodná půda 39 16312
ostat.pl. ostat.komunikace 134 124060
ostat.pl. pohřeb. 3 4799
ostat.pl. silnice 41 76399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 25590
ostat.pl. zeleň 6 7260
Celkem KN 1705 7046544
Par. KMD 1705 7046544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 127
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 240
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 2
Celkem JED 36
LV 277
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 03.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 02:11

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.