k.ú.: 636649 - Rybnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577073 - Háje nad Jizerou NUTS5 CZ0514577073
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1273364
zahrada 212 174386
ovoc. sad 1 2622
travní p. mez, stráň 23 16890
travní p. 411 1576329
lesní poz 210 1653413
vodní pl. tok přirozený 15 69073
vodní pl. tok umělý 2 1352
zast. pl. společný dvůr 3 694
zast. pl. zbořeniště 18 2480
zast. pl. 232 48369
ostat.pl. jiná plocha 27 13451
ostat.pl. manipulační pl. 39 23494
ostat.pl. mez, stráň 9 5758
ostat.pl. neplodná půda 133 125500
ostat.pl. ostat.komunikace 141 188845
ostat.pl. pohřeb. 2 4941
ostat.pl. silnice 10 42818
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6542
ostat.pl. zeleň 1 1044
Celkem KN 1583 5231365
Par. DKM 537 4438662
Par. KMD 1046 792703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 227
LV 243
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.01.2020
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička