k.ú.: 636517 - Domaslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567523 - Háj u Duchcova NUTS5 CZ0426567523
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 309747
zahrada 80 49778
ovoc. sad 8 11627
travní p. 157 379592
lesní poz les(ne hospodář) 22 2583951
lesní poz 1 755
vodní pl. nádrž umělá 5 941
vodní pl. tok přirozený 4 20694
vodní pl. tok umělý 1 872
vodní pl. zamokřená pl. 1 273
zast. pl. zbořeniště 1 243
zast. pl. 112 21763
ostat.pl. dráha 1 12725
ostat.pl. jiná plocha 30 13272
ostat.pl. manipulační pl. 14 11084
ostat.pl. neplodná půda 29 23981
ostat.pl. ostat.komunikace 63 44828
ostat.pl. silnice 19 17688
ostat.pl. zeleň 5 2448
Celkem KN 637 3506262
Par. KMD 637 3506262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 31
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 109
LV 158
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 19.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 30.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička